Αποστολές και επιστροφές

Όλα τα προϊόντα αποστέλλονται από την κύρια διεύθυνσή μας.

Τα μεταφορικά χρεώνουν το πελάτη, ανάλογα με τον τρόπο και τόπο αποστολής και τον τρόπο πληρωμής

Όλα τα εμπορεύματα αποστέλλονται για λογαριασμό και κίνδυνο του πελάτη

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα εντός 15 ημερών εφ' όσον δεν έχει ανοίξει την συσκευασία.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.

Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές σε βιβλία και χάρτες.

Τα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων επιβαρύνουν τον πελάτη

Για οποιαδήποτε αντιδικία, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Πειραιά.